098 3602 994|xttm@vietfair.vn

TIN TỨC - SỰ KIỆN
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược tại Đà Nẵng - MEDI-PHARM DANANG 2018 được tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 18 – 21/07/2018 tại Trung...
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược tại Đà Nẵng - MEDI-PHARM DANANG 2018 được tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 18 – 21/07/2018 tại Trung...
Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược Đà Nẵng - MEDI-PHARM DANANG 2018, từ ngày 18 - 21/07/2018 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng - Số 9 Cách Mạng Tháng...
© 2018 Hội chợ Triển Lãm và Quảng cáo Việt Nam - VietFair.vn