098 3602 994|medi-pharmdanang@vietfair.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS - GIAN B6,66

7/14/2018 7:53:19 AM
Cung cấp các loại thiết bị xét nghiệm

- Cung cấp các loại thiết bị xét nghiệm: huyết học, soi cặn và sinh hóa nước tiểu, điện giải và nhiễm khuẩn âm đạo.

- Cung cấp hóa chất xét nghiệm: Sinh hóa, huyết học, giải phẫu bệnh, …

- Cung cấp vật tư y tế: Nẹp/vít titan, sáp cầm máu, …

- Các trang thiết bị y tế khác

 

www.idics.com.vn
 

 

 

VIDEO CLIPS
QUẢNG CÁO
© 2018 Hội chợ Triển Lãm và Quảng cáo Việt Nam - VietFair.vn