098 3602 994|medi-pharmdanang@vietfair.vn

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ HÀ ANH - GIAN B01

7/14/2018 3:13:04 PM
- Nội soi Tai Mũi Họng Yikeda; Ouman; Provix - Đèn mổ treo trần, đèn mổ di động, bàn mổ cơ- điện - Moniter theo dõi bệnh nhân 5 thông số. - Điện tim 3 cần, 6 cần

www.haanhmed.com

 

VIDEO CLIPS
QUẢNG CÁO
© 2018 Hội chợ Triển Lãm và Quảng cáo Việt Nam - VietFair.vn