098 3602 994|medi-pharmdanang@vietfair.vn

Một số hình ảnh triển lãm Vietnam Medi-Pharm

10/11/2016 7:15:39 PM
Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược Việt Nam - VIETNAM MEDI-PHARM tổ chức thường niên vào tháng 5 tại Hà Nội từ 1994 đến nay.

Các tin khác

VIDEO CLIPS
QUẢNG CÁO
© 2018 Hội chợ Triển Lãm và Quảng cáo Việt Nam - VietFair.vn