098 3602 994|medi-pharmdanang@vietfair.vn

Bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành y tế Đà Nẵng

5/21/2018 4:57:01 PM
Chăm sóc sức khỏe của người dân và sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu lớn nhất mà ngành y tế Đà Nẵng hướng tới. Đi theo đó thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh của địa phương cũng đang dần được cải thiện đáng kể.

Trong năm 2016 và những năm trước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, các đơn vị ngành y tế TP. Đà Nẵng đã quán triệt chủ trương “Phát triển đồng thời y tế phổ cập và y tế chuyên sâu”, thực hiện quan điểm “kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc”.

 

>>> http://vccinews.vn/prode/2077/buoc-chuyen-minh-manh-me-cua-nganh-y-te-da-nang.html

 

VIDEO CLIPS
QUẢNG CÁO
© 2018 Hội chợ Triển Lãm và Quảng cáo Việt Nam - VietFair.vn